TEMEL JAVA EĞİTİMİ

Java 1995 yılında duyuruldu ve yaygınlaşmaya başladı. Zamanla en popüler yazılım dillerinden biri oldu. Temel Java Eğitimi aşağıdaki özelliklerinden dolayı tercih edilmelidir:

 • Platform bağımsız bir yazılım dilidir. Javada yazdığınız bir uygulama tüm işletim sistemlerinde aynı şekilde çalışır. Bunun yanısıra java uygulamalarınızı her işletim sisteminde geliştirebilirsiniz.
 • Java, en popüler uygulama geliştirme dillerinden biri olduğu gibi(Kaynak:TIOBE 2017 indeksi), hakkında en çok teknik soru sorulan ve cevaplanan dillerden biridir(Kaynak: Stack Overflow ). Dolayısıyla muazzam web kaynakları ile geliştirme süreciniz hızlanacaktır.
 • Temel Java Eğitimi, yazılım geliştirme kariyerinize uygun bir sonraki aşamaya geçiş imkanınız olacaktır. Bu eğitimin devamında isterseniz mobil geliştirmeye odaklanabilir veya web tabanlı kurumsal uygulamarın geliştirildiği çatılardan(JSP, JSF, Vaadin, Spring vb.) birisini tercih ederek web uygulamaları geliştirebilirsiniz. Java, Android uygulamaları geliştirmek için en fazla kullanılan dildir.
 • Java, Android uygulamaları geliştirmek için en fazla kullanılan dildir.
 • Java yazılımcılarının, iş imkanları konusunda çok fazla seçenekleri vardır. Özellikle yurtdışında, Amerika ve Avrupa'da, en yüksek gelir elde eden bilişimciler sıralamasında hep üst sıralarda olmuşlardır.(Kaynak: Indeed.com ) Java bilmek, hem yurt içinde, hem yurtdışında, profesyonel çalışma ortamlarında iyi bir iş sahibi olmak için temel bir anahtardır.

Temel Java Eğitimimiz 40 saattir. Eğitimlerimiz en az 5, en çok 10 kişilik gruplar ile yapılmaktadır. Alanında tecrübeli öğreticiler tarafından verilen eğitim boyunca ihtiyaç duyulacak dijital veya matbu materyaller firmamız tarafından sağlanmaktadır.

Gereksinimler :

 • Her katılımcının kendi dizüstü bilgisayarını getirmesi beklenmektedir(En az 4GB belleğe sahip bilgisayar tavsiye edilir).
 • Eğitim için gerekli kurulum işlemleri eğitimin başlangıcında yapılacaktır.
Konu Başlığı Süre
1) Java Nedir? 2 saat
Java'nın Kısa Tarihi
Neden Java?
JVM
JVM Yapısı ve Çalışma Mantığı
JRE(Java Runtime Environment)
JDK(Java Development Kit)
Java Kurulumu
Oracle JDK Kurulumu(Windows)
Oracle JDK Kurulumu(Linux)
IntelliJ Geliştirme Ortamı(IDE)
Neden IntelliJ ?
IntelliJ IDEA Kurulumu
IntelliJ IDE Özellikleri
Virtual Box Kurulumu ve Geliştirme Ortamının Ayarlanması
2) Java Temel Kavramları 1 saat
Değişkenler
İlkel Veri Tipleri
Referans Veri Tipleri
Diziler
Özet: Değişkenler
Operatörler 1 saat
Atama, Aritmetik ve Tekli Operatörleri
Eşitlik ve Karşılaştırma Operatörleri
Bit Seviyesi Operatörleri
Özet: Operatörler
Sabitler, Tanımlamalar ve Kod Blokları
Akış Kontrol Deyimleri 3 saat
if-then ve if-then-else Deyimleri
switch Deyimi
while ve do-while Deyimleri
for Deyimi
Dallanma Deyimleri
Özet: Akış Kontrol Deyimleri
3) JVM Bellek Yönetimi 1 saat
4) Sınıflar ve Nesneler 3 saat
Sınıflar
Sınıf Tanımlama
Üye Değişkenlerin Tanımlanması
Metotların(Yordam) Tanımlanması
Kurucu Metot(Constructor) oluşturma
Metotlara(Yordam) ve Kurucu Metota(Constructor) parametre Gönderme
Nesneler
Nesneleri Yaratma
Nesneleri Kullanma
Sınıflar Hakkında Daha Fazlası
Bir Metotdan Değer Döndürme
"this" Anahtar Kelimesinin Kullanımı
Sınıf Değişkenlerine Erişimin Kontrol Edilmesi
Sınıf Değişkenlerini Kavramak
Değişkenlere İlk Değer Atamak
Özet: Sınıflar ve Nesneler
İç-içe Sınıflar 3 saat
Dahili Sınıf Örneği
Yerel Sınıflar
İsimsiz Sınıflar
Lambda İfadeleri
Metot Referansının Kullanımı
Dahili Sınıf, Yerel Sınıf, İsimsiz Sınıf ve Lambda İfadeleri Hangisini Ne Zaman Kullanmalıyım?
Enum Tipleri
5) Çöp Toplayıcı(Garbage Collector) 1 saat
6) Notasyonlar(@) 1 saat
Notasyon Temelleri
Bir Notasyon Tipi Tanımlama
Öntanımlı Notasyon Tipleri
Tip Notasyonları ve Taşınabilir Tip Sistemleri
Tekrarlayan Notasyonlar
7) Arayüzler(Interface) ve Kalıtım 3 saat
AraYüzler
Bir Arayüz(Interface) Tanımlama
Arayüzü Kullanmak
Arayüzü, Tip Olarak Kullanmak
Arayüzleri Genişletmek
Varsayılan Metotlar
Özet: Arayüzler
Kalıtım
Çoklu Kalıtım
Metotları Ezmek ve Gizlemek
Çokbiçimlilik
Değişkenleri Gizlemek
"super" Anahtar Kelimesini Kullanmak
Bir Nesnenin super Sınıf Olması
final Sınıflarını ve Metotlarını Yazmak
Soyut(abstract) Sınıflar ve Metotlar
Özet: Kalıtım
8) Sayılar ve Metinler(String) 2 saat
Sayılar
Number Sınıfları
Sayısal Çıktıyı Formatlamak
Basit Matematiksel İşlemler ve Ötesi
Özet: Sayılar
Karakterler
Metinler(String)
Sayıdan Metne Çevirme
Metindeki Karakterler Üzerinde İşlem Yapmak
String Parçalarını Karşılaştırmak
StringBuilder Sınıfı
Özet:Metinler(String)
Yukarıçevrim(Autoboxing) ve Aşağıçevrim(Unboxing)
9) Collections Çatısı(Framework) ve Maps 2 saat
Temel Collection Arayüzleri
Uygulama
10) Genelleyiciler(Generics) 3 saat
Genelleyiciler Ne için Kullanılır?
Genelleyiciler Tipleri
Ham Tipler
Genelleyici Metotları
Kısıtlanmış Tip Parametreleri
Genelleyici Metotları ve Kısıtlanmış Tip Parametreleri
Genelleyiciler, Kalıtım ve Alt Tipler
Tip Uyumluluğu
Joker Karakter(?)
Üst Sınırlı Joker Karakteri
Sınırsız Joker Karakteri
Alt Sınırlı Joker Karakteri
Joker Karakterleri ve Alt Tipler
Joker Karakter Yardımcı Metotlar
Joker Karakteri Kullanım Prensipleri
Tip Silme
Genelleyici Tipleri Silme
Genelleyici Metotları Silme
Tip Silme Etkileri ve Köprü Metotları
Çalışma Zamanında(runtime) Belirsiz tipler
Genelleyicilerle İlgili Kısıtlamalar
11) Paketler 2 saat
Paket Yaratmak ve Kullanmak
Paket Yaratmak
Paketi Adlandırmak
Paket Üyelerini Kullanmak
Kaynak ve Sınıf Dosyalarını Yönetmek
Özet: Paket Yaratmak ve Kullanmak
12) Temel Sınıflar 2 saat
İstisnalar
İstisna Nedir?
İstisna Yönetimi
"try" Bloğu
"catch" Bloğu
"finally" Bloğu
Kaynak Kullanma ve Temizleme Garantili "try" Bloğu
Hepsini Bir Arada Kullanmak
Bir Metot Tarafından Fırlatılan İstisnaları Tanımlamak
İstisna Nasıl Fırlatılır?
Zincirleme İstisnalar
İstisna Sınıfı Yaratmak
Kontrolsüz İstisna Üzerine
İstisnaların Faydaları
Özet: İstisnalar
Temel Giriş/Çıkış İşlemleri 2 saat
Giriş/Çıkış Akış(Stream) Sınıfları
Byte Akışları
Karakter Akışları
Önbellekli Akışlar
Scanner ve Formatlama
Scanner
Formatlama
Komut Satırından Giriş/Çıkış İşlemleri
Veri Akışları
Nesne Akışları
Dosya Giriş/Çıkış İşlemleri 4 saat
Path Nesnesi Nedir?
Path Sınıfı
Path İşlemleri
Path Yaratmak
Path Hakkında Bilgi Edinmek
Path'den Tekrarları Elimine Etmek
Path'i Dönüştürmek
Path'lerin Birleştirilmesi
İki Path Arasında Bir Path Yaratmak
Path'lerin Karşılaştırılması
Dosya İşlemleri
Sistem Kaynaklarını Serbest Bırakmak
İstisnaları Yakalamak
Dosya Tanımlamada İhtiyaç Olan Parametreler
Atomik İşlemler
Metotların Zincirlenmesi
Glob Nedir?
Link Sağlamlığı
Dosyayı veya Dizini Kontrol Etmek
Dosyayı veya Dizini Silmek
Dosyayı veya Dizini Kopyalamak
Dosyayı veya Dizini Taşımak
Dosya ve Dosya Konum Metadata Bilgilerini Yönetmek
Dosya Okumak, Yazmak ve Oluşturmak
Rasgele Erişimli Dosyalar
Dizin Oluşturmak ve Okumak
Sembolik ve Diğer Linkler
Dosya Ağacında Gezinmek
FileVisitor Arayüzü
Örnekler
Dosyaları Bulmak
Dizindeki Değişiklikleri İzlemek
Diğer Faydalı Metotlar
MIME Tipini Belirlemek
Varsayılan Dosya Sistemi
Path Metin Ayracı
Farklı Dosya Sistemlerinde Dosyaların Saklanması
Miras Gelen Dosya Giriş/Çıkış Kodları
Özet: Dosya Giriş/Çıkış İşlemleri
İşlemlerin Eşzamanlılığı(Concurrency) 3 saat
İşlemler(Processes) ve İş Parçacıkları(Threads)
Thread Nesneleri
Thread Tanımlamak ve Başlatmak
Sleep ile Çalışmayı Durdurmak
Kesmeler(Interrupt)
İş Parçacıklarının Birbirini Beklemesi(join)
SimpleThreads Örneği
Senkronizasyon
Bellek Yetersizliği Hataları
synchronized Anahtar Kelimesi ve Senkron Metotlar
Thread'in Canlı Olması
Deadlock(Ölümcül Kilit)
İleri Seviye Thread Sınıfları
Kilit Nesneleri
Executor Sınıfı
Executor Arayüzü
Yükleme(Deployment) 1 saat
Programları JAR Paketlerine Dönüştürmek

Eğitim Yeri ve Ücretlendirme

 • Eğitimlerimiz Ankara Kızılay şubemizde verilmektedir. İletişim sayfamızdan detayları öğrenebilirsiniz.
 • Eğitimler hafta sonu veya hafta içi olabilmektedir. Katılımcıların durumuna göre takvim düzenlenir.
 • Toplam 40 saatlik Temel Java Eğitim ücreti 1200TL + KDV'dir.
 • Eğitim sonunda katılım belgesi verilmektedir.